התחברות הגישה לחלק זה באתר מוגבלת ללקוחות רשומים בלבד

This is a VentraIP Australia system for managing legacy services that still reside in an account with a company that was acquired by VentraIP Australia. For more information please see our FAQ section here